ΧΟΝΤΡΙΚΗ

Για αγορές χοντρικής παρακαλούμε
επικοινωνήστε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία:

Υπεύθυνη επικοινωνίας:

Έλλη Παπαγεωργίου Τσουμάνη

Τ. +30 26530 25090
papigotsoumanis@hotmail.com