Γλυκό τού κουταλιού “κανθαρίσκος”

Γλυκό τού κουταλιού “κανθαρίσκος”

Μόλις βγήκαν οι κανθαρίσκοι (κανθαρέλλες) τής ανοίξεως και ήδη πήραν το δρόμο για το βάζο…

Γλυκό τού κουταλιού "κανθαρίσκος" | Cafe Στέρνα, Μεγάλο Πάπιγκο
Γλυκό τού κουταλιού "κανθαρίσκος" | Cafe Στέρνα, Μεγάλο Πάπιγκο
Γλυκό τού κουταλιού "κανθαρίσκος" | Cafe Στέρνα, Μεγάλο Πάπιγκο
Γλυκό τού κουταλιού "κανθαρίσκος" | Cafe Στέρνα, Μεγάλο Πάπιγκο
Γλυκό τού κουταλιού "κανθαρίσκος" | Cafe Στέρνα, Μεγάλο ΠάπιγκοΓλυκό τού κουταλιού "κανθαρίσκος" | Cafe Στέρνα, Μεγάλο Πάπιγκο
Γλυκό τού κουταλιού "κανθαρίσκος" | Cafe Στέρνα, Μεγάλο Πάπιγκο